Zwanenwoud

foto: Udo Ockema

De Zonnekoning straalt weer. Zwanenwoud, een Heerenveense nieuwbouwbuurt vlakbij het oude Friese landgoed Oranjewoud, is al eens vergeleken met Versailles, het paleis dat de Franse koning Lodewijk XIV in de zeventiende eeuw liet bouwen. Toch is niet Versailles, maar Marly de inspiratiebron voor Zwanenwoud, legt Sjoerd Soeters uit, de ontwerper van het complex van 54 woningen dat drie jaar geleden werd voltooid. „Marly was het buitenverblijf dat Lodewijk XIV zes kilometer van Versailles liet bouwen om zich terug te trekken. Het bestond uit een paleis en twaalf paviljoens, die in twee rijen van zes aan weerszijden van een tuin met een grote vijver stonden opgesteld. Op Marly kwamen alleen de favoriete hovelingen van Lodewijk XIV. Het betekende veel als je op Marly werd uitgenodigd.”

Inspiratiebron is zelfs zacht uitgedrukt, zo blijkt als Soeters een reproductie van een oud schilderij van Marly laat zien. Het buiten van de Zonnekoning, dat na de Franse revolutie in 1789 werd verwoest, leeft voort in Zwanenwoud. „Net als Marly bestaat Zwanenwoud uit vrijstaande gebouwen die in twee rijen staan opgesteld. Alleen zijn het er in Friesland veertien. Maar ze staan wel, weer net als eens in Marly, aan weerszijden van een tuin, die is geënt op de formele Franse tuinkunst.” Toch is niet alles aan Zwanenwoud Frans en Louis Quatorze. Op sommige torenachtige bouwdelen van de paviljoens staan grote, witte zwanen, die lijken op de traditionele uilenborden van Friese boerderijen. En de grote dozen met panoramavensters, die als een soort serres aan de tuinkant voor de woningen zijn geplaatst, zijn met hun metalen omhulling beslist eenentwintigste-eeuws. *

Uit: NRC Handelsblad